Lớp Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Tốt Nhất Hà Nội

Scroll To Top
News Trending
Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề TOEIC - Là khóa học có thời lượng 12 buổi tương đương với 18 giờ học thực tế, bao trùm tất cả các chuyên đề ngữ pháp được hỏi trong kỳ thi TOEIC.

ngu phap tieng anh TOEIC
Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC

MÔ TẢ KHÓA HỌC
1. Một số ưu điểm vượt trội của khóa học Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề TOEIC
 • Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề TOEIC được thiết kế xoay quanh trọng tâm các vấn đề trong kỳ thi TOEIC, được Ms. Hoàng Nga English Grammar nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC xây dựng và phát triển.
 • Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề TOEIC được áp dụng và giảng dạy thành công cho nhiều học viên.
 • Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề TOEIC tổ chức với quy mô lớp học nhỏ gọn, ít học viên, đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên.
 • Ms. Hoàng Nga English Grammar là cô giáo luôn hết mình giúp đỡ học viên, nhiệt tình và tâm huyết với nghề.

2. Đối tượng học phù hợp
- Trình độ đầu vào: High Elementary, khóa học Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề TOEIC thiết kế dành cho các bạn học viên có kiến thức ngữ pháp để chuẩn bị ôn luyện TOEIC.

3. Giáo viên giảng dạy
HOÀNG QUỲNH NGA
cô Hoàng Nga, giáo viên tiếng Anh

 • Giảng viên tiếng Anh ĐH Hà Nội
 • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và luyện thi tiếng Anh cho học sinh, sinh viên, cán bộ và người đi làm.
 • Thế mạnh ôn luyện ngữ pháp với lối trình bày logic, khoa học.
 • Phương pháp giảng dạy trẻ trung, dễ hiểu


4. Nội dung chi tiết khóa học

Buổi học Nội dung chính
Buổi 1
1. Present Simple vs. Present Continuous Cấu trúc - Cách sử dụng  - Dấu hiệu nhận biết - Spelling của thì hiện tại đơn giản và hiện tại tiếp diễn và so sánh 2 thì.
2. Past Simple vs. Past Continuous Cấu trúc - Cách sử dụng  - Dấu hiệu nhận biết - Spelling, so sánh: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
Buổi 2
1. Present Perfect vs. Present Perfect Continuous Cấu trúc - Cách sử dụng  - Dấu hiệu nhận biết, so sánh thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
2. Past Perfect vs. Past Perfect Continuous Cấu trúc - Cách sử dụng  - Dấu hiệu nhận biết, so sánh giữa thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
Buổi 3
1. Future Simple vs. Past Continuous, Future Expression Cấu trúc - Cách sử dụng  - Dấu hiệu nhận biết
2. Future Perfect vs. Past Perfect Continuous Cấu trúc - Cách sử dụng  - Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn.
3. Tense Review Tổng hợp các thì
Buổi 4
1. Gerund and Infinitive Các dạng thức của V-ing và to V, các cách sử dụng và cấu trúc thường gặp trong đề thi TOEIC.
2. Modal Verbs Bí quyết sử dụng động từ tình thái diễn tả quá khứ - hiện tại - tương lai
Buổi 5
Nouns - Article - Pronouns Danh từ - Mạo từ - Đại từ: cách sử dụng, những ngoại lệ và lưu ý đặc biệt khi gặp trong bài thi TOEIC.
Buổi 6
Questions Các dạng câu hỏi: Phân loại - Cách sử dụng - Chú ý đặc biệt
Buổi 7
1. Adjectives and adverbs Tính từ và trạng từ: Định nghĩa - Phân loại - Cách sử dụng - Vị trí - Dấu hiệu nhận biết Tính từ và Trạng Từ
2. Comparison Các cấp độ so sánh trong tiếng Anh
Buổi 8
Preposition Giới từ trong tiếng Anh
Buổi 9
1. Passive Voice Câu bị động: câu bị động thông thường và câu bị động đặc biệt
2. Conditional sentences Câu điều kiện: các loại câu điều kiện và câu điều kiện đặc biệt
Buổi 10
1. Subject - Verb agreement Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong tiếng Anh
2. Conjunction Cách sử dụng liên từ, cấu trúc chức năng của từng loại
Buổi 11
Relative Clause - Noun Clause - Averbial Clause Các mệnh đề trong tiếng Anh: Mệnh đề quan hệ - Mệnh đề danh từ - Mệnh đề trạng ngữ
Buổi 12
1. Present (V_ing) and Past (V_ed) participles Cách sử dụng hiện tại phân từ và quá khứ phân từ
2. Subjunctive Sentence Câu giả định trong tiếng Anh với động từ, cụm động từ và tính từ.

Từ khóa tìm kiếm Google:
 • Học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí tại Bách Khoa, Hà Nội
 • Lớp học Tiếng Anh Toeic tại Bách Khoa
 • Khóa học Toeic tại khu vực Bách Khoa
 • Học ngữ pháp Toeic Miễn phí tốt, chất lượng tại Bách Khoa
 • Cô giáo dạy Toeic khu vực Bách Khoa